We zijn sterk in passend onderwijs. De Waterlandpleinbuurt is een zeer diverse buurt. De variatie in opleidingsniveau, besteedbaar inkomen en land van herkomst is zeer groot. Voor al die kinderen bieden wij passend onderwijs. Onze leerkrachten stemmen het onderwijsaanbod in de groep af op de beginsituatie van de kinderen. Onze ambitie is om de talenten van alle kinderen op hoog niveau te ontwikkelen, ongeacht het niveau waarmee zij de school binnenkomen.

Daarom werken we met een Denklab, Doelab en Talentenlab. Daarom hebben we ook extra ondersteuning in de groepen.