Onderzoeken(d) en leren(d)

Wij zijn een lerende en onderzoekende organisatie. Er wordt veel onderzoek gedaan naar onderwijs en daar besteden wij op onze studiedagen veel tijd aan. Nieuwe inzichten worden bestudeerd, geëvalueerd en ook toegepast. Modern onderwijs op een stevige basis.

Schoolplan, SOP en jaarplan

Sociale veiligheid

Gezonde school

Tevredenheidsonderzoek

Onderwijsinspectie