De Bekkers-Ouder-Kind-academie

Veel ouders willen hun kind graag ondersteunen bij hun schoolwerk, maar weten niet altijd hoe ze dat moeten doen. Of ze voelen zich onzeker over hun eigen kennis. In 2019 zijn we gestart met de BOK-academie, de Bekkers- Ouder-Kind-academie. De BOK-academie organiseert leerzame activiteiten voor ouders met hun kinderen.

De activiteiten zijn op woensdagmiddag, vanaf 13.30 uur. Iedere bijeenkomst staat in het teken van samen leren. Soms zijn de activiteiten op school, soms gaan we naar buiten. Activiteiten worden aangekondigd in de nieuwsbrief en met een Parro-bericht.

Koffieochtend  

Iedere maandag- en woensdagochtend om 8.30 uur staat er koffie voor ouders klaar in de aula.

Op maandag is Tanja van der Kooij, Ouder- en Kind Adviseur, daar ook aanwezig om vragen over opvoeden te beantwoorden of hulp te bieden bij praktische zaken.

Op woensdagen zal er regelmatig een thema besproken worden. Voorbeelden van thema’s zijn Vreedzame School, Financiële regelingen en budgetbeheer, Praten met je kind.

Cursus Taal- en ouderbetrokkenheid

Voor ouders die (beter) Nederlands willen leren spreken, is er Nederlandse les op dinsdag- en donderdagochtend. De lessen zijn op school en worden verzorgd door Akros. Er is een oppas aanwezig. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hulp bij schoolactiviteiten

We kunnen niet zonder hulp van ouders. Soms hebben we handen nodig (bijvoorbeeld voor het versieren van de school, om koekjes te bakken met de kinderen). Op andere momenten helpen ouders bij het leren door in kleine groepjes gezelschapsspelletjes te spelen, met kinderen te lezen of tafels te oefenen. De kinderen vinden het altijd leuk als hun ouders meedoen in de school. En de leerkrachten ook.

De moestuin: groene vingers gezocht!

Op de Bekkersschool heeft iedere groep een eigen moestuin. Iedere dag wordt daar eventjes in gewerkt door een paar leerlingen. We hebben een ouder met groene vingers nodig, die zorgt dat het grote geheel er goed bij ligt.