Koffieochtenden, themaochtenden en excursies

Iedere maandag- en woensdagochtend om 8.30 uur staat er koffie voor ouders klaar in de aula.

Op woensdag is Kenar Hassen, Ouder- en Kind Adviseur, daar ook aanwezig om vragen over opvoeden te beantwoorden of hulp te bieden bij praktische zaken.

Op themaochtenden zijn er sprekers over onderwerpen rond ontwikkeling en opvoeding. Voorbeelden van thema’s zijn Vreedzame School, Financiële regelingen en budgetbeheer, Praten met je kind, zindelijkheid enzovoorts.

We gaan ook met ouders op pad naar de bibliotheek, musea en naar Waterland. Deze excursies sluiten aan bij de thema's in de groepen van de kinderen.

Cursus Taal- en ouderbetrokkenheid

Voor ouders die (beter) Nederlands willen leren spreken, is er Nederlandse les op dinsdag- en vrijdagochtend. De lessen zijn op school en worden verzorgd door Akros. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hulp bij schoolactiviteiten

We kunnen niet zonder hulp van ouders. Soms hebben we handen nodig (bijvoorbeeld voor het versieren van de school, om koekjes te bakken met de kinderen). Op andere momenten helpen ouders bij het leren door in kleine groepjes gezelschapsspelletjes te spelen, met kinderen te lezen of tafels te oefenen. De kinderen vinden het altijd leuk als hun ouders meedoen in de school. En de leerkrachten ook.