Wij willen het beste uit onze leerlingen halen. Om goede schoolresultaten te behalen is het belangrijk dat kinderen thuis en op school lekker in hun vel zitten. Wij helpen ouders/verzorgers graag een fijne en stabiele basis voor hun kinderen te creëren. Daarom hebben wij een Familieservicepunt geopend waarbij gezinnen terecht kunnen voor hulp bij opvoeden en opgroeien, papierwerk en geldzaken.

Budgetconsulent Norma Dongen is iedere dinsdagochtend vanaf 8.30 uur aanwezig. Zij kan helpen bij financiële kwesties zoals het aanvragen van subsidies, tegemoetkomingen en toeslagen. Norma is telefonisch bereikbaar op 06 51914650.

Ouder- en kindadviseur Kenar Hassan is iedere woensdagochtend bereikbaar voor vragen over opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Je kunt binnenlopen vanaf 9 uur of een afspraak maken op 0628505934.

In ons centrum zijn ook een logopedist en dyslexie-behandelaar gevestigd, de schooltandarts komt twee keer per jaar langs en voor kinderen die extra stimulans nodig hebben voor hun motorische ontwikkeling, komt de fysiotherapeut langs.

We vatten onze missie ruim op: als het thuis met de familie goed gaat, gaat het met onze kinderen ook goed. We zien dat spelen en leren beter gaat als ondersteuning makkelijk bereikbaar is op een vertrouwde plek. We zijn betrokken en werken samen met onze partners en specialisten om de ondersteuning passend en succesvol te maken.