Ervaringsgericht leren en taalontwikkeling

Het onderwijs in de kleutergroepen is rijk: er is veel aandacht voor ervaringsgericht leren en taalontwikkeling. We werken met thema’s die in alle spelactiviteiten terug komen. We leren niet alleen in de school en op het plein; bij ieder thema gaan we op pad en gaan in de buurt op onderzoek uit.

Moestuin van de Bekkersschool

Ook in de midden- en bovenbouw organiseren we leerervaringen buiten het leslokaal. Iedere groep heeft een eigen moestuin waar we leren over de natuur, maar ook oefenen met rekenen, plannen en samenwerken.

Sterk in passend onderwijs

We zijn sterk in passend onderwijs. De Waterlandpleinbuurt is een zeer diverse buurt. De variatie in opleidingsniveau, besteedbaar inkomen en land van herkomst is zeer groot. Voor al die kinderen bieden wij passend onderwijs. Onze leerkrachten stemmen het onderwijsaanbod in de groep af op de beginsituatie van de kinderen. Onze ambitie is om de talenten van alle kinderen op hoog niveau te ontwikkelen, ongeacht het niveau waarmee zij de school binnenkomen.

Daarom werken we met een Denklab, Doelab en Talentenlab. Daarom hebben we ook extra ondersteuning in de groepen.

Wereldoriëntatie

Naast aandacht voor de kernvakken taal en rekenen, werken er vakleerkrachten op onze school voor de brede ontwikkeling van de kinderen. Ook wereldoriëntatie neemt een belangrijke plaats in in ons onderwijs.