KINDCENTRUM BEKKERS: onderwijs, ontwikkeling en opvang voor kinderen van 2 tot 13 jaar

Waar kindcentrum Bekkers voor staat:

  • werken aan een stevige basis om de wereld met vertrouwen tegemoet te treden
  • kinderen ontdekken hun talenten en de wereld door een breed lespakket
  • leerkrachten sturen op eigenaarschap zodat onze leerlingen verantwoordelijkheid kunnen dragen en hun eigen pad volgen
  • we stimuleren een nieuwsgierige en kritische houding die zelfvertrouwen geeft
  • we voeden op in gemeenschap: ouders sturen mee

 

Aanmelden kan hier