Betekenisvol onderwijs

Familiegeschiedenissen, monumenten in de wijk en het stratenplan van de Volendammerbuurt zijn vertrekpunten voor betekenisvol onderwijs. Onze leerlingen hebben aan het einde van hun basisschool zicht op de wereld en de verhoudingen tussen werelddelen. Zij kunnen kaartlezen, hun straat aanwijzen en weten hoe je kunt reizen met de trein. Zij weten dat het IJ een rivier is die door hun stad stroomt en kennen de werking van de Oranjesluizen. Ze kennen de functie van de grachten van hun stad en weten wat een polder is.

Natuuronderwijs op de Bekkersschool

Voor onze stadse leerlingen is natuuronderwijs van belang. Daarom doen we mee aan de schooltuinen in groep 6 en 7. De moestuinen naast onze school en de geveltuinen hebben we in eigen beheer. We leggen de verbinding met het milieu en hun eigen gedrag: zorg voor een schone wijk draagt bij aan een beter milieu. Zelf het schoolplein opruimen is een kleine moeite en er gaat grote pedagogische waarde vanuit.