Uitdaging op maat

Onze leerlingen zitten met leeftijdsgenoten in de klas. In grote lijnen werken zij allemaal aan dezelfde leerstof, waarbij de leerkracht zorgt voor uitdaging op maat. Voor de meeste vakgebieden zijn moderne lesmethodes de leidraad. Wanneer kinderen meer of minder kunnen, werken zij aan opdrachten die zijn afgestemd op hun capaciteiten.

Spelend leren voor kleuters

De groepen 1/2 zijn combinatiegroepen: in een kleutergroep zitten leerlingen van 4 tot 6,5 jaar. Deze grote spreiding in leeftijd maakt dat kleuters van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen uitdagen. Dit hangt samen met de manier waarop het onderwijs in groep 1/2 wordt aangeboden: de didactiek is gebaseerd op spelend leren.

Klasoverstijgende activiteiten midden- en bovenbouw

In de midden- en bovenbouw vinden klasoverstijgende activiteiten plaats: tutorhulp bij lezen, creatieve workshops en werkvormen waarbij oudere leerlingen de jongere kinderen helpen.