Bekkersschool: een stevige basis

Op de Bekkersschool ontwikkelen kinderen een stevige basis zowel op kennisgebied als in de persoonsvorming. Zodat ze met goede bagage en zelfvertrouwen naar het voortgezet onderwijs gaan.

Samenwerken

We doen dat samen: we werken samen met ouders, we dragen als team verantwoordelijkheid voor alle kinderen van de school, we leren de kinderen elkaar hogerop te brengen.

Onderzoeken en leren

Ons onderwijs richt zich op het ontdekken van talenten en van de wereld: dat zie je terug in een breed onderwijsaanbod, in afwisseling tussen instructie en onderzoek.

Verantwoordelijkheid nemen

Op de Bekkersschool brengen we kinderen omhoog: we hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en bewerkstelligen dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces.

De school is een oefenplaats

Wij zorgen voor een omgeving waarbinnen leerlingen zichzelf leren kennen, hun zelfvertrouwen ontwikkelen en een stevige kennisbasis verwerven. Met deze bagage kunnen zij actief deelnemen aan onze samenleving.