Voorschool, kinderdagverblijf en na-schoolse opvang

In het kindcentrum zit een voorschool en een kinderdagverblijf. Hier kunnen kinderen vanaf 2 jaar gedurende 4 of 5 dagen per week terecht.

Na schooltijd kunnen kinderen naar de buitenspeelse opvang. Combiwel is de partner in het kindcentrum die verantwoordelijk is voor deze voorzieningen.

Basisschool

Op de Bekkersschool zitten kinderen met leeftijdgenoten in een jaarklas. Lesmethoden helpen ons om alle kinderen op hun eigen niveau uit te dagen. We gebruiken wetenschappelijke inzichten om ons onderwijs steeds te verbeteren. ASKO is het schoolbestuur dat verantwoordelijk is voor het onderwijs in het kindcentrum. 

SKC: Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie

Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie (SKC) organiseert op onze school in samenspraak met de leerkrachten extra onderwijs tijdens de verlengde schooldag. Op zondag kunnen kinderen deelnemen aan het weekendstudent-project. De activiteiten zijn gericht op het verbreden van de horizon van de kinderen en talentontwikkeling.

SPIN

Kinderen kansrijk en positief laten opgroeien is de inzet van het werk van SPIN. SPIN spant zich daarom in voor een positieve pedagogische omgeving (PPO) in de Noordse wijken. SPIN verzorgt de spelinloop in ons Kindcentrum en begeleidt de Buitenspeelclub na schooltijd.

Sciandri

Op dinsdag en donderdag begeleiden de trainers van Sciandri de overblijf. Zij zetten spelen en sporten uit op het schoolplein en zorgen voor een actieve pauze.

Sciandri begeleidt de Buitenspeelclub na schooltijd op maanda, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Stichting Wijsneus

Drie keer per jaar starten er nieuwe na-schoolse activiteiten. Wij plannen deze activiteiten samen met Stichting Wijsneus. Inschrijven gaat via www.sterrenmakers.nl De activiteiten zijn op school en beginnen direct na de bel.