Samenwerking

Met onderstaande partijen werken wij samen. 

Voorschool

Aan onze school is een voorschool verbonden. Hier kunnen kinderen vanaf 2 jaar gedurende 4 of 5 dagen per week terecht. De combiwelvoorschool wordt gerund door Combiwel.

Bel voor informatie over aanmelding en plaatsing naar telefoonnummer 020 5771133.

 

Na-schoolse opvang

combiwelCombiwel verzorgt ook na-schoolse opvang. Op mooie dagen in speeltuin Nieuwendam bij de Break. Bij slecht weer in de school.

Voor informatie belt u 020 5771133.

 

 

Ouder- en Kind Team

OKT logo RGB rood cropped

Op het Waterlandplein is een Ouder Kind Team gevestigd waar ouders (en kinderen)  terecht kunnen met opvoed- en opgroeivragen. Adviseur Tanja Kooij is  iedere maandag op onze school voor ouders van de Bekkersschool.

Fysiotherapeut

mcn logo fysioDe motorische ontwikkeling van kinderen wordt op school gevolgd door de vakleerkracht bewegingsonderwijs en de leerkrachten in de onderbouw. Ook de GGD volgt de ontwikkeling en onderzoekt alle leerlingen twee keer in de basisschoolleeftijd. Het 5-jarigen onderzoek kan aanleiding geven tot verwijzing naar een fysiotherapeut. Op onze school werkt de fysiotherapeut van MCN onder schooltijd aan verbetering van motorische vaardigheden. Ouders geven hier toestemming voor en de kosten worden vergoed door de zorgverzekering.

Logopedist

Op onze school is ook een logopedist werkzaam. Na een verwijzing van huisarts of leerkracht kan logopedische behandeling op school plaatsvinden.

Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie

SKC logo

 Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie (SKC) organiseert op onze school een mentorprogramma en het weekendstudent-project. Beide programma’s hebben tot doel de horizon van de kinderen te verbreden en hun talenten tot bloei laten komen. Daarvoor organiseren zij gastlessen en excursies. Kinderen worden door de leerkrachten voorgedragen om deel te nemen aan een van de projecten.

 

Stichting Wijsneus

logo wijsneus onderbouw

Na schooltijd is er nog veel tijd om de wereld op een speelse manier te ontdekken. Stichting Wijsneus helpt kinderen hun eigen wereld te vergroten door wonderlijke, mooie, spannende en ontspannende activiteiten te organiseren. Kinderen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor beeldende, sportieve, technische en muzikale activiteiten. De activiteiten worden gesponsord door de gemeente, zodat alle kinderen mee kunnen doen.