Voorschool, kinderdagverblijf en na-schoolse opvang

In het kindcentrum zit een voorschool en een kinderdagverblijf. Hier kunnen kinderen vanaf 2 jaar gedurende 4 of 5 dagen per week terecht.

Na schooltijd kunnen kinderen naar de buitenspeelse opvang. Combiwel is de partner in het kindcentrum die verantwoordelijk is voor deze voorzieningen.

Basisschool

Op de Bekkersschool zitten kinderen met leeftijdgenoten in een jaarklas. Lesmethoden helpen ons om alle kinderen op hun eigen niveau uit te dagen. We gebruiken wetenschappelijke inzichten om ons onderwijs steeds te verbeteren. ASKO is het schoolbestuur dat verantwoordelijk is voor het onderwijs in het kindcentrum. 

SKC: Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie

Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie (SKC) organiseert op onze school in samenspraak met de leerkrachten extra onderwijs tijdens de verlengde schooldag. Op zondag kunnen kinderen deelnemen aan het weekendstudent-project. De activiteiten zijn gericht op het verbreden van de horizon van de kinderen en talentontwikkeling.

Logopedie

SPIN

Kinderen kansrijk en positief laten opgroeien is de inzet van het werk van SPIN. SPIN spant zich daarom in voor een positieve pedagogische omgeving (PPO) in de Noordse wijken. SPIN verzorgt de spelinloop in ons Kindcentrum.

Stichting Wijsneus

Ouder- en kindteam

MCN fysiotherapie