Hier ontwikkelen de kinderen een stevige basis zowel op kennisgebied als in de persoonsvorming. Zodat ze met goede bagage en zelfvertrouwen naar het voortgezet onderwijs gaan.

We doen dat samen: we werken samen met ouders, we dragen als team verantwoordelijkheid voor alle kinderen van het kindcentrum, we leren de kinderen elkaar hogerop te brengen.

Ons aanbod richt zich op het ontdekken van talenten en van de wereld: dat zie je terug in een breed onderwijsaanbod, in afwisseling tussen instructie en onderzoek, in excursies en projecten.

In Kindcentrum Bekkers hebben we hoge verwachtingen van de kinderen en bevorderen we dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces.

Het kindcentrum is een oefenplaats: Wij zorgen voor een omgeving waarbinnen leerlingen zichzelf leren kennen, hun zelfvertrouwen ontwikkelen en een stevige kennisbasis verwerven. Met deze bagage kunnen zij actief deelnemen aan onze samenleving.