Positieve beoordeling ASKO

Onlangs heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek gedaan bij het ASKO-bestuur. Het resultaat daarvan is een positieve beoordeling: het bestuur heeft goed zicht op de kwaliteit van de scholen, volgt de voortgang en stuurt op kwaliteit.

Oordeel onderwijsinspectie 

De laatste keer dat de onderwijsinspectie onze school bezocht was de conclusie dat de Bekkersschool voldeed aan de eisen die het ministerie stelt. Daarom hebben wij als school basistoezicht.

Goede kwaliteit

Er is veel in beweging en veranderd op onze school, de kwaliteit van onze school is nog steeds goed.