Oordeel onderwijsinspectie: voldoende

De Onderwijsinspectie heeft op 31 januari 2023 een kwaliteitsonderzoek gedaan op onze school.

Zij hebben de kwaliteit van onze school onderzocht door lessen te bekijken, documenten en plannen te bestuderen, resultaten te beoordelen, interviews te houden met leerkrachten, leerlingen en ouders en een gesprek met directie en IB.

Uit al deze informatie heeft de inspectie geconcludeerd dat de school het kwaliteitsoordeel ‘voldoende’ verdient (dat is het hoogste kwalificatie die de inspectie bij dit type onderzoek afgeeft).

Uiteraard ziet de inspectie kansen voor verbetering. Die kansen sluiten aan bij de ambities die we ook zelf hebben. Daar gaan we de komende tijd een plan voor maken. U kunt het inspectierapport hier inzien. 

 

Positieve beoordeling ASKO

Onlangs heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek gedaan bij het ASKO-bestuur. Het resultaat daarvan is een positieve beoordeling: het bestuur heeft goed zicht op de kwaliteit van de scholen, volgt de voortgang en stuurt op kwaliteit.