Leermomenten op school

De school is een oefenplaats. Ook in sociale vaardigheden. Samen spelen en leren, ruimte geven aan de ander en opkomen voor jezelf, zijn vaardigheden die je moet leren. En daar hoort bij dat het soms mis gaat. Een hardhandige duw, een luide schreeuw, stampvoeten en gooien met iets. Dat hoort erbij en is een leermoment. De leerkracht treedt op, laat de leerling nadenken en bespreekt de situatie.

Procedures

Als een kind bij voortduring grenzen overschrijdt of zo’n ernstige misstap maakt dat de veiligheid van de anderen in het geding is, starten we procedures zoals beschreven in ons beleidsplan Sociale Veiligheid. Ouders worden daarbij betrokken.

Schorsingsprotocol

Ons bestuur heeft een schorsingsprotocol dat wij bij voortdurend of ernstig grensoverschrijdend gedrag toepassen. Dit protocol maakt onderdeel uit van dit beleidsplan.