Jaarlijks feedback van ouders

In samenspraak met de MR vragen we ieder jaar feedback aan de ouders. Hoe doen we het als Kindcentrum? Ben je tevreden over het onderwijs, het pedagogisch klimaat? Voel je je gehoord als ouder? Word je voldoende betrokken bij het onderwijs? Is de leerkracht goed bereikbaar? Gaat je kind met plezier naar school?

De uitslag wordt gedeeld met alle ouders en we bespreken de uitslag en suggesties tijdens een ouderavond.

Ouders van de voorschool doen mee met de tevredenheidsmeting. 

In december 2023 is de oudertevredenheidsmeting van dit schooljaar.