Kindcentrum Bekkers biedt kinderen een rijk aanbod om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

De basis van het aanbod op de voorschool en school is gericht op taal, rekenen en lezen. Ruim de helft van de onderwijstijd wordt hier aan besteed. We rekenen iedere dag, we zijn iedere dag met teksten bezig en er is ook altijd wel een taal-les.

De andere helft van de tijd besteden we aan brede ontwikkeling zoals bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde, en ook muziek, techniek, biologie. Dat hoeft niet altijd uit een boekje en we sluiten een thema ook niet altijd af met een toets. We doen bijvoorbeeld een onderzoek in de buurt. Of we bedenken stellingen over een onderwerp.

Samenwerken en samenspelen zijn belangrijke vaardigheden waar we ook heel actief aan werken. Dat kan tijdens de rekenlessen, en ook tijdens het 10-uurtje of het spel in de hoeken bij peuters en kleuters.