Jaarklas en lesmethoden

Op de Bekkersschool zitten kinderen met leeftijdgenoten in een jaarklas.  Lesmethoden helpen ons om alle kinderen op hun eigen niveau uit te dagen. Klassikale leermomenten worden afgewisseld met leren in kleine groepjes en zelfstandig werken.

Onderwijs op maat

De Bekkersschool is sterk in het realiseren van onderwijs op maat. De leerkracht stemt de lessen af op het potentieel van de kinderen. In de groepen is extra ondersteuning beschikbaar bij het praktisch oefenen na de instructie. Buiten de eigen klas werken leerlingen die extra uitdaging aankunnen (Denklab) of zich door praktijkopdrachten de stof eigen maken (Doelab).

Vakleerkrachten voor muziek, bewegingsonderwijs en beeldende vorming zorgen wekelijks voor een brede talentontwikkeling (Talentenlab).

Kinderen worden gezien

De ontwikkeling van onze leerlingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het hele team. Alle medewerkers kennen de kinderen en maken contact. Kinderen worden gezien. Zo ontstaat een sfeer in ons gebouw waarin plezier in leren altijd zichtbaar en voelbaar is.