Schoolplan, schoolondersteuningsprofiel en jaarplan Bekkersschool

Iedere vijf jaar maken we een schoolplan waarin we terugkijken, stilstaan bij de ontwikkelingen en nieuwe ambities formuleren. Het schoolplan 2023-2028 kunt u hier downloaden. Daaruit volgen jaarplannen die richting geven in ons dagelijks handelen. Tijdens de onderwijskwaliteitsdagen (beter bekend als studiedagen), zijn we hiermee aan de slag. Het jaarplan van dit schooljaar kunt u hier lezen. In het schoolondersteuningsprofiel leest u welke ondersteuning wij kunnen bieden.

Evaluatie

Twee keer per jaar evalueren we de resultaten van ons onderwijs op groepsniveau en stellen op basis daarvan ons onderwijs bij.